NIEKTORÉ REFERENCIE ZO ŠTÁTNEJ SPRÁVY :

Vo všetkých inštitúciach boli uvedené dokumentácie vypracované našim pracovníkom, ktorý ma previerku na OBOZNAMOVANIE SA S UTAJOVANÝMI SKUTOČNOSŤAMI STUPŇA UTAJENIA DÔVERNÉ a TAJNÉ.

  Ústavný súd Slovenskej republiky - bezpečnostná dokumentácia OUS, certifikácia technického prostriedku
  Okresný súd Banská Bystrica - bezpečnostná dokumentácia OUS, certifikácia technického prostriedku
  Okresný súd Žilina - bezpečnostná dokumentácia OUS, certifikácia technického prostriedku
  Okresný súd Bratislava III - bezpečnostná dokumentácia OUS, certifikácia technického prostriedku
  Ministerstvo zdravotníctva - bezpečnostná dokumentácia OUS, certifikácia technického prostriedku
  Ministerstvo pôdohospodárstva - bezpečnostná dokumentácia OUS, certifikácia technického prostriedku
  Úrad vlády - bezpečnostná dokumentácia OUS, certifikácia technického prostriedku, posudky a zabezpečenie rokovacej miestnosti
  Správa štátnych hmotných rezerv - bezpečnostné dokumentácie strategických objektov
  Dopravný podnik mesta Bratislava - bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov
  Slovenský rozhlas Bratislava - audit a bezpečnostná dokumentácia
  Slovnaft - bezpečnostná dokumentácia OUS, certifikácia technického prostriedku
  Úrad jadrového dozoru - audit, poradenstvo, výskum
  Letisko M.R. Štefánika - audit, poradenstvo
  Špecializovaný súd Pezinok - bezpečnostná dokumentácia OUS, certifikácia technického prostriedku - počítačovej siete
  Ministerstvo spravodlivosti - bezpečnostná dokumentácia OUS, certifikácia technického prostriedku
  Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny – poradenstvo


generique rhinocortfluvoxamine generique kaletra generique colchicine ivermektine