PROFIL SPOLOČNOSTI :

Zodpovedna osoba Naša spoločnosť začala pôsobiť na trhu 1. januára 2001. Pôvodne začínala ako SZČO a jej názov bol Alorim TRADE - IČO: 37518160. Neskôr sa transformovala na EuroTRADING s.r.o. ( v roku 2008 ), poskytuje komplexné služby v oblasti IT technológií a špecializuje sa na ochranu osobných údajov. Od samého počiatku svojej existencie sme sa zameriavali na poskytovanie kompletných služieb v oblasti výpočtovej techniky, profesionálnych služieb v oblasti webdesignu, webhostingu, registrácie domén a dodávku programového vybavenia na zákazku. Od roku 2005 sa venujeme ochrane osobných údajov. Vypracovali sme množstvo projektov na základe zákona č.428/2002 Z.z. - o ochrane osobných údajov a následne, zákona č. 122/2013 Z.z. , aktuálneho zákona č. 18/2018 Z.z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 .

Ku dňu 15.2.2019 sme vyškolili 2476 osôb, vypracovali sme viac ako 11.000 bezpečnostných projektov a dokumentácii GDPR a v zastupovali sme klienta pri 21 úspešných kontrolách z Úradu na ochranu osobných údajov. Aj vďaka Vám sme lídrom v oblasti ochrany osobných údajov. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.Aktuálne máme ako jedna z mála spoločností na trhu :
   viac ako 15 ročné skusenosti ( prax od roku 2001 )
   viac ako 11.000 spokojných zákazníkov
   viac ako 12.000 registrovaných klientov, ktorým poskytujeme poradenstvo a iné služby
   vykonáva externú zodpovednú osobu u 1650 klientov
   aktuálne 21 úspešných kontrôl z UOOU
   poistenie prípadnej škody až do výšky 100.000 ,- EUR ( v spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. ) - POISTNÝ CERTIFIKÁT


Naša spoločnosť
  má   9   analytikov informačných systémov
  má   1   pracovníka, ktorý ma previerku na stupeň utajenia dôverné a tajné
  má   6    odborných školiteľov
  má   2    servisných technikov na kamerové systémy
  má   6    zodpovedných osôb na základe §44, ktoré absolvovali aj skúšky na UOOU
  má   126   zmluvných partnerov po celom Slovensku
  má   6    pobočiek na celom Slovensku
  má vlastné právne oddelenie


NAPÍSALI O NÁS / PUBLIKOVALI SME / LICENCIE:

                                            


stromectol ivermektine chloroquine lopinavir ritonavir generique rhinocort