KAMEROVÉ SYSTÉY :

Nakoľko sa naša firma zaoberá už viac ako 10 rokov riešením bezpečnosti informačných systémov (IS), ochrany dát, vypracovaním bezpečnostných projektov IS (BPIS), spôsobom šifrovania, ochrany ukladaných a prenášaných údajov, rozhodli sme sa pre návrh realizáciu a montáž bezpečnostných kamerových systémov, ako ucelenej služby v oblasti bezpečného domova, bytu prípadne firmy. Naše navrhnuté riešenia spĺňajú tie najprísnejšie normy z oblasti bezpečnosti a na realizáciu používame bezpečnostné systémy od profesionálnych dodávateľov s dlhoročnou praxou ako je firma LILIN, BOSCH, PANASONIC prípadne VIVOTEK. V našej ponuke nájdete rozsiahly sortiment produktov. Na základe požiadaviek zákazníka vieme navrhnúť odpovedajúce riešenia s ohľadom na jeho presné potreby a s prihliadnutím na možnosť budúceho rozširovania.

lopinavir ritonavir budesonide ivermectine generique plaquenil ivermektine