Vyhlásenie spoločnosti EuroTRADING s.r.o., v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Firma EuroTRADING s.r.o. má v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov vypracovaný Bezpečnostný projekt a Bezpečnostné závery (smernice). Dodržiavanie podmienok zákona o ochrane osobných údajov má firma EuroTRADING s.r.o. uvedené vo vyššie spomenutých dokumentoch. Okrem toho sú naši zákazníci vždy včas informovaní o spracovaní svojich osobných údajov v prípade, že nám poskytli údaje prostredníctvom objednávky. Proces vypracovávania Bezpečnostných projektov, Evidenčných listov a všetkých legislatívnych dokumentov je riadne zabezpečený v súlade s Vyhláškou č.164/2013 Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení. V rámci bezpečnostného projektu je firma EuroTRADING s.r.o. zodpovedná za to, že sa údaje spracované firmou EuroTRADING s.r.o. neposkytujú tretej osobe, resp. že nemôže dôjsť k úniku informácii o osobných údajoch. EuroTRADING s.r.o. je viazaný dodržiavaním ochrany osobných údajov tretej strany v zmysle zákona počas celej doby spracúvania prípadných osobných údajov klientov. Poskytovateľovi zo zákona vyplýva záväzok, že počas spracúvania dokumentácie dodrží zákonné predpisy o spracovaní a ochrane osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov V prípade, že je nevyhnutný prenos osobných údajov prostredníctvom verejne dostupnej počítačovej siete (internetu) zo strany spoločnosti EuroTRADING s.r.o., či už odoslaním mailu, alebo sprístupnením dotazníkov spoločnosť EuroTRADING s.r.o. postupuje podľa zákona o ochrane osobných údajov a to najmä :  Pri odosielaní mailu, sú prípadne osobné údaje heslované a šifrované
  Komunikácia a vypĺňanie dotazníkov prebieha prostredníctvom šifrovanej https komunikácie
  V telefonickom styku sa osobné údaje nepoužívajú